Μαθήματα:

  1. Πληροφορική Γ’ λυκείου
  2. Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Υπολογιστών Β’ λυκείου
  3. Εφαρμογές Πληροφορικής Α’ λυκείου